De filosofie van ontwerpen

Het is misschien niet je eerste associatie, maar filosofie en ontwerpen hebben best veel overeenkomsten.

Een filosoof is een waarnemer die analytisch en logisch nadenkt vanuit een kritische, open, nieuwsgierige houding. Analyseren, becommentariëren en vooral (veel) vragen stellen zijn belangrijke instrumenten om bepaalde ideeën en veronderstellingen onder de loep te nemen. Al die verschillende perspectieven doen je blik kantelen en zetten je geest open voor nieuwe inzichten.

En dat is precies hoe wij onze taak als ontwerper zien. In veel vragen die we krijgen zit de oplossing eigenlijk al besloten. “Kunnen jullie een folder maken om ons nieuwste product te promoten” of “Ik heb een website nodig want ik wil een jonger publiek bereiken” of “Ons logo is nu tien jaar oud dus het wordt wel eens tijd voor een restyle”.

Eerst vragen stellen
Wij zijn echter meer benieuwd naar wat precies het probleem is. Daarom bevragen we eerst jouw vraag met onder meer brandende, prikkelende, wollige, lange, scherpe, vage en duivelse vragen.

Waarom doe je iets, en waarom op die manier? Maar ook: Kan dat niet anders? En hoe kan het beter? Wij willen graag weten waar het in jouw bedrijf en bedrijfstak om draait. Hoe praat jij over je diensten of producten? Hoe doet je concurrent het? Wat vertel je over je aanbod? Klopt dat met waar jouw klanten warm voor lopen? Ervaren ze jouw verhaal, jouw communicatie zoals jij die bedoelt? Welke taal gebruik je, welke beelden slaan aan, welke niet? Op welke kanalen zit je publiek? Wat willen ze eigenlijk weten?

Dan pas de oplossing
Al die vragen leveren niet alleen stof op voor het ontwerpproces maar ze helpen je ook om je vraag scherper te krijgen. De oplossing van het probleem blijkt niet zelden anders te zijn dan de beginvraag impliceerde. Of om met Aristoteles te spreken: “Het doel van de kunst is niet het uiterlijk van dingen weer te geven, maar het innerlijk… dat is de echte werkelijkheid”.

Heb je zelf een keer behoefte om met twee kritische denkers (één van) je communicatiemiddelen onder de loep te nemen dan is een mailtje genoeg om een afspraak te maken.

De filosofie van ontwerpen