Frequently Asked Questions

Misschien had de FAQ beter kunnen heten: “wat je altijd al aan je ontwerpbureau wilde vragen, maar niet durfde”. Het is namelijk niet zo dat deze vragen ons regelmatig bereiken. Het zijn wel de vragen waarop wij vinden dat je de antwoorden moet weten!

Ja, en die is gebaseerd op drie principes:

1. Eenvoud
Niet om het simpel of makkelijk te maken. Eenvoud is juist een kwestie van hard werken en doorgronden waar het werkelijk om gaat. Eenvoud is de essentie, de kern vatten en vertalen naar betekenisvol ontwerp.

2. Als alles kan, kan niets
Wij hebben niet voor niets gekozen voor dit vak. Ontwerpen is afhankelijk van een opdracht, van grenzen. We zijn geen kunstenaars die aan onszelf genoeg hebben. Wij hebben beperkingen van een opdracht nodig, we ontwerpen met een doel en we nodigen jou als opdrachtgever uit om inspirerende kaders te scheppen.

3. Niets gebeurt zomaar
Elke beslissing in het ontwerpproces is er een die te verantwoorden is. Wij streven naar samenhang. Naar beslissingen die samenkomen in een doordacht en sterk ontwerp.

Je bent inmiddels bij de FAQ aangekomen, dus je hebt al wat meegekregen van hoe we praten en werken. De volgende stap is: maak een afspraak voor een oriënterend kennismakingsgesprek, bij voorkeur op jouw locatie. Hierin kun je ons jouw vragen en ideeën voorleggen. Aan de hand van dit gesprek kun je bepalen of we bij elkaar passen.

Iedere opdracht draait om drie sleutelbegrippen: Resultaat, Tijd en Geld. Oftewel: Vormgeving, Planning en Budget.
Elke opdracht wordt daarmee een evenwichtsoefening. Is er weinig tijd, dan kan dat goed gemaakt worden met een ruim(er) budget. Is er weinig geld, dan moeten we verwachtingen en wensen ten aanzien van het resultaat bijstellen. Zijn de eisen aan het resultaat leidend, dan heeft dat gevolgen voor budget en planning. Het beste resultaat krijg je als je gul bent met informatie, weet wat wilt bereiken en wat het je waard is.

Een creatief proces loopt niet altijd lineair, volgens precies gedefinieerde stappen, maar het is ook weer geen chaos. Wij kennen een opstart-, ontwerp- en uitvoeringsfase. Onderscheidend zijn we omdat een scherpe keuze maken in wat we voorstellen. Je bent niet op zoek naar opties maar naar een oplossing.

Wij denken dat jij als opdrachtgever op zoek bent naar een bureau wat je adviseert, dat afwegingen maakt in het licht van doelstelling en doelgroep, dat vervolgens het beste idee uitwerkt in een doordacht en goed onderbouwd voorstel. Je wilt een voorstel met pit en lef, geen veilige opties. Dáárom krijg je van ons maar één voorstel.

Als helder is wat de opdracht inhoudt en we goede afspraken hebben gemaakt over de te volgen designstrategie, moet je rekenen op 2 à 3 weken waarin we aan het voorstel werken. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht. Na de presentatie kan er wat sneller geschakeld worden richting een deadline voor een evenement of lancering. Een realistische planning met duidelijke afspraken maakt altijd onderdeel uit van de designstrategie.

Jazeker! Maar we merken ook dat het niet altijd even makkelijk is om elkaar goed te begrijpen. Zo horen we vaak de oplossing al voordat het probleem benoemd is.
We zullen je in ieder geval vertellen waarom het ontwerp is zoals het is. Zoals bij onze creatieve filosofie uitgelegd, is elke beslissing in het ontwerpproces er een die te verantwoorden is. Wij streven naar samenhang. Dus zullen we ook jouw feedback in het geheel van alle overwegingen met je bespreken.

Daar is geen pasklaar antwoord op. Er zijn wel verschillende manieren waarop we de kosten kunnen bepalen:

We doen een offerte
Een offerte komt pas tot stand nadat we de gelegenheid hebben gehad om aan de hand van een briefing en een gesprek, inzicht te krijgen in de opdracht.

Er is een gegeven budget
In dat geval kunnen we aan de hand van een briefing en een gesprek inschatten welke werkzaamheden en resultaten geleverd kunnen worden binnen de grenzen van het budget.

Het intellectueel eigendom berust bij de ontwerper. Je hebt als opdrachtgever gebruiksrecht van het ontwerp, maar je mag niet zonder toestemming iets veranderen of het ontwerp op een heel andere manier of in een andere context gebruiken. Het is mogelijk (delen van de) rechten over te dragen. De kosten daarvoor worden in overleg vastgesteld. Het is voor ons niet gebruikelijk zogenaamde ‘open bestanden’ (bestanden die door derden kunnen worden aangepast) over te dragen. Er valt natuurlijk nog veel meer over te zeggen, maar daarvoor verwijzen we je naar onze algemene voorwaarden. Die zijn op al onze werkzaamheden van toepassing.

Ja, dat gebeurt. Niet vaak. Wanneer het misgaat? Als een klant bijvoorbeeld zich teveel richt op wat we al gemaakt hebben en ons portfolio heeft bekeken als een stalenboek waaruit je kunt kiezen. En vervolgens niet loskomt van dat voorbeeld. Of juist verzucht: “het zit er niet bij”. Nee, uiteraard niet, het is maatwerk wat we leveren. Geen bedrijf of organisatie is hetzelfde, dus ook de designoplossingen kunnen niet hetzelfde zijn.

We doen het allebei, maar het is onze ervaring dat het moment waarop een restyle wenselijk is vaak al ruim gepasseerd is. Een enkele keer had het zelfs al jaren geleden moeten gebeuren. Maar het komt zeker voor dat we een logo maken dat nog duidelijke sporen draagt van zijn voorganger.

Een van de eerste logo’s die we ontwierpen was voor WArd/waRD, in 2000. Het gezelschap rondom choreografe Ann Van den Broek vierde in 2015 haar 15-jarig bestaan met datzelfde logo.
De logo’s die we ontwerpen hebben een lange levensduur. Dat komt omdat we wel om ons heen kijken, maar geen trends of hypes volgen. We kiezen ervoor uit te gaan van de kernwaardes van een bedrijf of organisatie. Dan kom je automatisch bij iets waardevols en blijvends uit.

Ook al klinkt het als schaamteloze zelfpromotie, de beste tip die we je kunnen geven is: neem contact met ons op. Een magazine maken vergt denkwerk, een goede planning en budgettering en afstemming tussen alle partijen van het management, redacteuren, fotografen, illustratoren tot correctoren, de vormgever en de drukker. We denken met je mee over oplossingen voor alle stadia van het proces.

Download ons gratis whitepaper over magazines met 31 tips, cijfers & uitspraken. Of de infographic waarin we je in 9 overzichtelijke stappen meenemen in het proces van magazines maken. Of de 164 ideeën voor rubrieken, geschikt voor magazine én nieuwsbrief

Het belangrijkste kenmerk van de toekomst is dat we hem niet kennen. En voorspellingen ervan komen vaker niet dan wel uit. Digitale ontwikkelingen in uitgeefland zijn er natuurlijk al langer, soms met verrassend interessante en bruikbare resultaten. Maar de digitalisering kent ook zijn grenzen. Niet alles is te digitaliseren. Denk aan de geur van drukwerk, aan het verschil in gevoel tussen een krant op ruw en dun papier en een magazine op kwaliteitspapier. Op een scherm voelt alles hetzelfde. Onderschat ook niet de (toevallige) zichtbaarheid van een papieren blad of brochure.
We helpen je graag met het afwegen van de voor- en nadelen zodat we een magazine maken wat gelezen en gewaardeerd wordt door je doelgroep.

Staat je vraag er niet tussen?

Mail ons je vraag en we zullen hem zo snel mogelijk beantwoorden.